Nieuwsbrieven

Eerste nieuwsbrief 2019

Maart 2019

Nieuwsbrief ‘Bel Canto’

Allereerst een excuus voor het lang uitblijven van de nieuwsbrief. Dit heeft niets te maken met desinteresse, afstand nemen of gebrek aan betrokkenheid. De oorzaak is heel eenvoudig, namelijk dat een samenloop van omstandigheden niet toeliet om even rustig te zitten en verslag te doen van het reilen en zeilen van de vereniging. Geleidelijk aan verbetert dit en maakt een regelmatig verschijnen van de nieuwsbrief weer mogelijk. 

PR-commissie

De afgelopen maanden is er door de PR-commissie hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe image voor het koor. In de komende maanden hopen wij gebruik te gaan maken van een nieuwe geactualiseerde website die geheel tot stand is gekomen door haar inzet. Van de naam en van het bestaande en officiële logo van het Velser Operagezelschap Bel Canto wil het bestuur zeker geen afstand nemen. Wel gaat zij mee met het advies om de vereniging wat meer kleur en beweging mee te geven in een modernere naamgeving als PR-middel in bijvoorbeeld de pers. Daarnaast is een naamsverandering noodzakelijk voor een snel gebruik van moderne zoekmachines en social-media. Naar buiten toe zullen wij in toenemende mate gebruik gaan maken van de aanduiding ‘Operakoor Bel Canto’ of Velser Operakoor, al dan niet met de toevoeging Bel Canto. Het woord ‘gezelschap’ is in deze tijd niet langer gangbaar en wij snappen de behoefte om bij flyeren, persberichten en interviews aansluiting te zoeken bij de huidige spreektaal en een meer moderne vormgeving te zoeken voor onze aanduiding, bijvoorbeeld op banieren en flyers. Naast deze omvangrijke taak richt de PR-commissie zich ook op de ledenwerving, opstellen van flyers, programmaboekjes etc.

Hoe ons nieuwe gezicht naar buiten eruit ziet, laat nog even op zich wachten. Wel kan ik u vertellen dat het bestuur enthousiast is over de stappen die zijn gezet door de PR-commissie. Wellicht dat er leden zijn die zich willen aansluiten? Neem contact op met een bestuurslid of met Erica of Laurien.

Audities

De opera Turandot wordt steeds meer ingekleurd. Het ontwerp van de flyer ‘Zangers gezocht’ zal een vervolg krijgen met de afbeelding van een deur. De afbeelding symboliseert naar onze mening in voldoende mate de boodschap van de opera. Dank aan Stella Brüggen voor dit prachtige ontwerp.

Op vrijdag 8 maart vindende audities plaats voor de solisten. Op verzoek van de technische leiding zijn deze audities niet openbaar. Voor de navolgende rollen zal na de audities zo snel mogelijk bekend worden gemaakt wie deze rol zal gaan vervullen:

Calaf
Turandot
Timur
Liu
Keizer
Ping
Pang
Pong
Mandarijn

Wij wensen onze technische staf alle succes en wijsheid toe bij deze audities. Wij kijken uit naar het uiteindelijke advies en zullen dat zo snel mogelijk daarna communiceren.

Voorbereiding opera

Op dinsdag 12 maart van 20.00 – 22.15 uur, zal onze regisseuse een presentatie houden voor alle (aspirant-) deelnemers, waarin zij de achtergronden van het verhaal alsook de totstandkoming van de opera zal toelichten. Ook worden er fragmenten bekeken en beluisterd en wij gaan ook zelf fragmenten zingen uit de opera.

De avond is toegankelijk voor alle leden en (toekomstige) projectleden en voor allen die geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten bij ons koor om deze opera te realiseren. Aan allen dus de oproep om eventuele geïnteresseerden mee te nemen. Wellicht volgt aansluiting.

Verenigingsborrel
De maandelijkse verenigingsborrel blijft een goed initiatief. Even tot slot bijpraten en gezellig elkaar opzoeken voor de laatste nieuwtjes. Op dinsdag 2 april starten wij weer om 19.30 uur, om vervolgens weer iets eerder te kunnen stoppen voor de borrel.

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet,

Gert Jan van der Hulst,

Voorzitter

Agenda Bel Canto:

Dinsdag 12 maart 2019, toelichting op de opera
Dinsdag 16 april 2019, Algemene Ledenvergadering, aanvang 19.30 uur
Zaterdag 6 juli 2019, Zomerconcert in de Dorpskerk Santpoort
Zaterdag 21 december Kerstconcert, Oud-Kath. Engelmunduskerk, IJmuiden
Zaterdag 21 maart 2020, uitvoering opera Turandot, Stadsschouwburg Velsen, aanvang 20.15 uur
Zondag 22 maart 2020, uitvoering opera Turandot, Stadsschouwburg Velsen, aanvang 14.00 uur