Vrienden

Vrienden

Wanneer u ons koor een warm hart toedraagt en vindt dat wij door moeten gaan met onze producties en onze concerten kunt u vriend worden van Bel Canto.

Wat betekent het als u vriend bent van Bel Canto
U steunt ons koor met een jaarlijkse bijdrage van minimaal €  25,00.  Meer geld is vanzelfsprekend heel erg welkom.
U ontvangt daarvoor ongeveer 3x per jaar een nieuwsbrief over ons koor. Daarin vermelden we de komende concerten en andere activiteiten waar wij ons mee bezig houden.
U blijft op deze  manier op de hoogte en weet van te voren wanneer we weer optreden.

Hoe wordt u vriend.
U geeft uw naam en adres door aan de secretaris van Bel Canto, secretaris@operakoorbelcanto.nl

Veel luister plezier bij de komende concerten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Bel Canto, Anita Ouddeken.

Sponsoring

Een aantal bedrijven en particulieren, onder de naam ‘Amici di Bel Canto’  dragen Bel Canto een warm hart toe door jaarlijks  een sponsorbedrag  toe te kennen aan onze vereniging. Bij wijze van tegenprestatie krijgen deze sponsoren toegangskaarten voor de opera met daaraan verbonden een theaterdiner en uitleg over het uit te voeren werk. Mede dankzij deze zeer welkome financiële steun zijn wij in staat  om  onze twee jaarlijkse opera te realiseren in financiële zin.

Wilt u zich hier ook voor opgeven dan verzoeken wij u een bericht te sturen naar secretaris@operabelcanto.nl

U bent meer dan welkom!