Onze vereniging

Bestuur

Het (gekozen bestuur) bestaat uit 5 leden en draagt zorg voor alle logistiek rondom de concerten en producties. De PR-, kleding- en muziekcommissie adviseert het bestuur over relevante onderwerpen.

Voorzitter:
​Gert Meijer voorzitter@operakoorbelcanto.nl

secretaris:
Marijke Nieuwenhuijs secretaris@operakoorbelcanto.nl

Penningmeester:
Ton Koehorst  penningmeester@operakoorbelcanto.nl

Bestuurslid:
Anita Ouddeken  anitaouddeken@gmail.com

Bestuurslid:
Joyce Steffens  joycesteffens@gmail.com

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor de Statuten van het Velser Operagezelschap Bel Canto

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van het Velser Operagezelschap Bel Canto

Contributie

De contributie is vastgesteld op € 20,00 per maand

Bel Canto vandaag

In Nederland zijn nog maar enkele amateurverenigingen die complete opera’s opvoeren. Operakoor Bel Canto is er daar één van en onderscheidt zich graag door met regelmaat een opera voor het voetlicht te brengen die minder bekend is. En dat iedere twee jaar! Elke keer een mooie uitdaging waar met hart en ziel aan gewerkt wordt.

Het koor is ingedeeld in 4 stemgroepen (sopraan, alt, tenor en bas) en kent soms een onderverdeling in 1e en 2e sopraan, 1e en 2e alt enz. al naar gelang wat het werk nodig heeft aan meerstemmigheid.
Om mee te doen is een geschoolde stem geen vereiste; houden van zingen en opera is de grootste motivatie en de wens om gezamenlijk een mooie opera  tot leven te brengen is onze belangrijkste drijfveer. Een aantal koorleden heeft zangles maar de meesten leren al doende de noten en teksten tijdens de repetities.

Geschiedenis

Het Velser Operakoor Bel Canto is een amateur operakoor, opgericht op 6 februari 1956 door o.a. Mw. Dit Stam. Tot op hoge leeftijd heeft zij bij het koor gezongen en daarna als erelid benoemd en altijd verbonden gebleven met het koor. Het ledenaantal groeide snel van 6 naar zo'n 70 leden. .

In eerste instantie verzorgde Bel Canto alleen concerten maar gaandeweg werd het ambitieuze plan opgevat om in de Stadsschouwburg Velsen een productie op de planken te zetten met 'alles erop en eraan', dwz regie, kostuums, solisten en een heus orkest. Het eerste jubileum werd gevierd met de opera Cavalleria Rusticana van Mascagni. Tot op de dag van vandaag lukt het Bel Canto iedere twee jaar om deze ambitie in ere te houden.
Het koor heeft ruim 30 jaar onder leiding gestaan van André Kaart. Ook andere dirigenten hebben het koor geleid zoals Kees Bakels, Wim Borghardt en Detleff Kruger. Sinds 2011 is Marco Bons de dirigent van het koor.

Als de uitvoeringsdatum van de opera of concert nadert, wordt er altijd gerepeteerd met een pianist. In de loop van de jaren zijn er velen geweest, waaronder zelfs in zijn studietijd de bekende concertpianist Ronald Brautigam.

Mede door het meer dan 60 jarig bestaan van Bel Canto en de vele producties heeft de opera in de regio Velsen /IJmuiden een bijzonder plek in het culturele leven verworven.