Onze vereniging

Nieuws van het bestuur

Algemene ledenvergadering

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor de Statuten van het Velser Operagezelschap Bel Canto

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van het Velser Operagezelschap Bel Canto

Contributie

De contributie is vastgesteld op € 20,00 per maand