Onze vereniging

Leden

Protocol repetities in de anderhalvemetersamenleving:

Voor kooractiviteiten, waaronder repetities, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Het bestuur geeft in dit protocol weer welke maatregelen door koorleden, (zang/regie)technische leiding en bestuurders genomen moeten worden. Zij baseert zich hierbij op de landelijke richtlijnen van het RIVM

Nieuws van het bestuur

Algemene ledenvergadering

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor de Statuten van het Velser Operagezelschap Bel Canto

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van het Velser Operagezelschap Bel Canto

 

Contributie

De contributie is vastgesteld op € 17,00 per maand