Zangcoach

Marianne Hoogenboom is aan Bel Canto verbonden als zangcoach.

Wekelijks werkt zij, een half uur vooraf aan de repetitie, met afwisselend de mannen en de vrouwen,  aan de koorklank, zangtechniek en uitspraak.

Bij gelegendheid vervangt zij de dirigent op een repetitieavond.